605 822 135
VOZOVÝ PARK
 • Nakladač HON 053.1
 • ZETOR 7245
 • MAN 52
 • MAN 65 s rukou 15 m
 • kontejnery 5,10,15 m3

Zemní práce

Naše firma Vám nabízí:

 • Výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky a betonáže

 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky

 • Výkopy základů pro rodinné domy, chaty, ploty...

 • Veškeré zemní práce

 • Terénní úpravy a skrývky

 • Komunikace, lesní cesty

 • Hutnění zásypů výkopu, podloží apod.

 • Rozbíjení betonů a živic

 • Bourací a demoliční práce (ruční a strojní)

 • Odstraňování staveb

 • Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony)

 • Výkopy pro bazény a jezírka

 • Studně, septiky a jímky

 • Nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů

 • Rovnání a svahování terénů

 • Kompletní přípravy podloží pod zámkové dlažby, asfalty, betony

 • Zahrnovací práce

 • Skrývka ornice

 • Odstraňování škod po povodních

 • provádění a rekonstrukce liniových staveb a s tím spojených objektů

 • výstavba inženýrských sítí a s tím spojených objektů (vodovod, kanalizace)

 • provádění komunikací a zpevněných ploch (chodníky, parkoviště, manipulační plochy apod.)


Mimo veškeré práce související s hlavními obory provádíme tyto specializované činnosti:

 • demolice

 • řezání živičných povrchů, vozovek a betonových ploch

 • rozbíjení betonu a skalnatého podloží bouracím kladivem

 • drcení (recyklace) prostého betonu, železobetonu, kamene a asfaltu k dalšímu použití

 • zemní práce v nepřístupných terénech

© 2019 Autodoprava a kontejnery FORTE - HraniceTvorba web stránek Hranice - webSEO.cz